Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle

Jüriden


 

İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi’nde yer alan tarihi Karakolhane Binası, Osmanlı Dönemi’nin önemli bir askeri mimari yapısı olan Silahhane Binası’nın korunması amacıyla Simon ve Sarkis Balyan kardeşler tarafından inşa edilmiştir. 1876 yılında Karakol olarak inşa edilen tarihi Karakolhane Binası, 1955 yılından itibaren eğitim amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Tarihi Karakolhane Binasının doğusunda yer alan ve bir köprü ile bağlantılı olarak çalışan betonarme yapı ise 1960’lı yıllarda İşletme Fakültesi olarak inşa edilmiştir. Günümüzde İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Ekonomi bölümlerini içeren İşletme Fakültesi; her iki yapıda da yer alan derslikleriyle eğitime devam etmektedir. Ancak betonarme yapının olası deprem durumunda çökme riski taşıması dolayısıyla yıkılması ve yerine yarışma aracılığı ile çağdaş, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir eğitim yapısının elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

Yarışmacılardan bölgenin tarihi kentsel ve mimari dokusuna hassasiyetle yaklaşmaları ve tarihi çevreyi göz önünde bulundurmaları beklenmekte; İTÜ İşletme Fakültesi’nin yeni ihtiyaç programı doğrultusunda yarışmacılardan eğitim olgusunu sorgulamaları ve geleceğin eğitim potansiyellerini değerlendirmeleri istenmektedir.

Bu bağlamda “öğrenme merkezli bir kültür” imkânı sağlayan mekânsal düzenlemeler; öğrenciler, öğretim üyeleri ve paydaşların bir araya gelip fikir alışverişi yapabilecekleri dinamik bir öğrenme kavşağı yaratma adına önemli görülmektedir. Öğrenmenin ders saatleri dışında da sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir alana yayıldığı, katılımcı ve paylaşımcı bir yaşam öngören, aidiyet duygusu yaratan mekânsal düzenlemeler hedeflenmektedir.

Yarışmacıların, tasarlanacak eğitim yapısını, yer aldığı Yerleşke özelinde, yaya hareketini önceleyen, öğrenci ve eğitimcilerin karşılaşma ve paylaşma alanlarını arttıran bir yaklaşımla ele alması önemlidir.

Yarışma alanının imar durumu; yarışma sonucuyla belirlenecek mimari projenin ilgili idarelere sunumu sonrasında, idarenin alacağı karara ve onaya göre kesinleştirilecektir. Bu kapsamda, proje verisi olarak yarışmacılara verilen yapılaşma sınırına ve maksimum yapı yüksekliğine uyulması gerekmektedir. Yarışmada dikkate alınacak maksimum yapı yüksekliği, tarihi Silahhane binasının çatı saçak kotu olan 88.32 m’dir.